Thi công nhà phố kiến trúc cổ điển

Đào đất móng công trình

Thi công bê tông lót móng

Cốt thép móng băng

Bê tông móng băng hoàn thiện

Cốt thép đà kiềng

Chống sàn, cốt pha đà sàn lầu 1

Cốt pha, cốt thép sàn lầu 1

Cần bơm Bê tông tươi

Thi công bê tông sàn 

Cốt pha, cốt thép sàn lầu 2

Máy bơm bê tông tươi

Cốt thép cầu thang 

Thi công sàn mái BTCT chống nóng

Gia công lắp dựng cửa sắt

Hoàn thiện phần thô mặt tiền

 

Công trình sau khi hoàn thành

 

lap dat camera