https://mydesipapa.net

Hợp đồng thiết kế mẫu

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

HỢP ĐỒNG

TƯ VN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005

- Căn cứ Bộ luật Xây dựng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2003

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên

 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 20   , chúng tôi gồm có:

BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ

Đại diện : ___________________________________________________

Địa chỉ : _____________________________________________________

Điện thoại : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHỐ XINH

Địa chỉ : 285/100 Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, TPHCM.

Điện thoại : 08 3862 7557                                          Fax: 08 3862 7557

Người đại diện : Ông Vũ Mạnh Hùng                        Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

1.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên B sẽ thực hiện công việc tư vấn thiết kế cho bên A theo các công đoạn bao gồm:

1.1. Tư vấn và thiết kế cơ sở: ( Giai đoạn 1:từ 1 đến 2 tuần )

 - Thiết kế mặt bằng, phối cảnh mặt tiền, các mặt đứng, các mặt cắt,

 - Bố trí phòng, phân bố không gian, thông tầng, mái ..

1.2. Thiết kế kỹ thuật triển khai:  ( Giai đoạn 2: từ 2 tuần đến 4 tuần )

 (Điều chỉnh không quá 3 lần điều chỉnh với khối lượng điều chỉnh không quá 30% khối lượng trong suốt gia đoạn triển khai thiết kế)

   - Thiết kế phối cảnh mặt tiền, phối cảnh phòng khách, các phòng ngủ, bếp và không gian sinh hoạt chung….

   - Thiết kế triển khai kiến trúc chi tiết vách, cổng, cửa, tường, trần, đèn, lát gạch, vệ sinh, cầu thang, ban công, trang trí, bệ đỡ…..

   - Thiết kế kết cấu chi tiết móng, cột, dầm, sàn, seno, cầu thang, đà giằng, đà kiềng, đàsàn, ban công…

   - Thiết kế hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng,

   - Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước.

   - Thiết kế hệ thống thông tin, liên lạc: Điện thoại, Cáp TH, ADSL…

   - Cung cấp bản dự toán thi công : đối với trường hợp chào thầu – theo đơn giá thực tế công ty.

1.3. Giám sát quyền tác giả: (Trong suốt giai đoạn thi công)

Thực hiện từ 06 - 08 lần tại công trường, thời lượng mỗi lần tư vấn không quá 90 phút

1.3.1. Giám sát kết cấu (do Kỹ sư kết cấu thực hiện).

   - Đào móng, xử lý móng

   - Đổ bê tông móng, sàn

   - Lắp đặt hệ thống điện nước

1.3.2. Giám sát kiến trúc (do Kiến trúc sư thực hiện)

   - Sơn nước

   - Lát gạch, ốp gạch tường

   - Xử lý thẩm mỹ mặt tiền công trình

1.4. Hồ sơ thiết kế bao gồm:

   - HS Bản vẽ phối cảnh nội, ngoại thất

   - HS Bản vẽ thiết kế kiến trúc

   - HS Bản vẽ kỹ thuật kết cấu

   - HS Bản vẽ chi tiết hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, trần, đèn

2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

   Diện tích xây dựng : ________________________________________________________ 

   Đơn giá thiết kế : ___________________________________________________________

   Giá Trị Thiết Kế : __________________________________________________________

   Giá Trị Hợp Đồng : _________________________________________________________

 

Phương thức thanh toán:  Thanh toán làm 02 đợt

    Đợt 1: ~50% tổng giá trị của hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng

Thành tiền:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________ VNĐ

    Đợt 2: ~50% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm khi bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Thành tiền:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________ VNĐ

 

Nếu bên A giao cho bên B thi công toàn bộ công trình, phí thiết kế sẽ được khấu trừ 50% ngay khi ký hợp đồng thi công

3.TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:

Bên A:

   - Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung về diện tích đất, vị trí đất, các tiêu chuẩn xây dựng của địa phương tại địa điểm xây dựng và các yêu cầu của ban quản lý dự án cho bên B để phục vụ công tác tư vấn, thiết kế, tư vấn giám sát .

   - Có trách nhiệm đứng tên trên giấy phép xây dựng và tiến hành thủ tục hoàn công.

   - Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng quy định điều 3 của hợp đồng.

   - Có trách nhiệm thông báo thời gian và nội dung giám sát quyền tác giả cho bên A biết trước 24h.

   - Đảm bảo tính hợp pháp của Chủ đầu tư đối với lô đất hoặc công trình xây dựng

Bên B:

   - Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao các loại bản vẽ, hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu và thời

gian cho bên A

   - Có trách nhiệm giám sát quyền tác giả trong suốt thời gian thi công,

4. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau :

   - Thẩm định giá trị xây lắp thực tế

   - Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi thiết kế trong quá trình thi công.

   - Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty.

   - Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu.

5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

   - Hai bên cùng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng, nếu có tranh chấp thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận để đạt được sự thống nhất chung. Nếu không đạt được sự thống nhất trong quá trình tranh chấp, thì sự việc sẽ được giải quyết theo khuôn khổ pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

   - Hợp đồng này được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01bản, bên B giữ 01 bản.

   - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

lap dat camera
http://wwwxxx.pro masterbution in under blanket.