Đề xuất bỏ “sổ hồng”

NPX - Trao đổi với Bao Thanh Niên, ông Đỗ Đức Duy, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết trong luật Đất đai sửa đổi lần này Bộ Xây dựng đề xuất bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng), thay vào đó chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
 

Trong lần sửa đổi luật Đất đai này, Bộ Xây dựng cũng bổ sung các quy định có liên quan đến việc công nhận quyền sở hữu nhà ở, quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ, quyền sở hữu nhà chung cư...

Theo ông Duy, vấn đề này đã được quy định cụ thể tại luật số 38 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản quy định chỉ cấp một loại giấy là “sổ hồng”. Nay luật Đất đai sửa đổi và luật Nhà ở sửa đổi chỉ cập nhật quy định này vào để thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Năm 2003, luật Đất đai quy định cấp một giấy là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở và sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đến năm 2005, luật Nhà ở quy định có “sổ hồng”. Điều này dẫn tới tình trạng hiện vẫn tồn tại song song 2 loại giấy tờ nhà đất là “sổ hồng” và “sổ đỏ”. Trong đó, “sổ đỏ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và “sổ hồng” do Bộ Xây dựng cấp.

Theo ông Duy, những “sổ hồng” đã cấp từ trước nếu người dân có nhu cầu sử dụng vẫn có tính pháp lý. Sau này nếu có nhu cầu chuyển đổi thì sẽ cấp sổ mới.

Đình Sơn (Thanh niên)

lap dat camera