Đã thi công

 

Thi công lắp dựng coppha móng, đà giằng

 

Phối cảnh mặt tiền thiết kế 

 

NPX - Đây là công trình mà Nhà Phố Xinh thiết kế kiến trúc và thi công hoàn thiện. Thời gian thi công là 3 tháng. Hoàn thành vào cuối năm 2012. Diện tích xây dựng là 350m2. Với chi phí là (910 triệu đồng). Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thi công.

Trang

lap dat camera