Cách bảo quản và chỉ tiêu chất lượng xi măng

 

Cách thức bảo quản xi măng?

Hồ xi măng làm vai trò liên kết các thành phần (đá, sỏi, cát) rời rạc lại, và khi đóng rắn, làm cho tất cả thành một khối cứng như đá. Vì quan trọng như vậy, ta phải lựa chọn mác xi măng cho phù hợp với công trình xây dựng.
 

  • Không nêndùng xi măng mác thấp chế tạo bê tông mác cao: sẽ làm hư hỏng công trình.
  • Không nêndùng xi măng mác cao thay xi măng mác thấp: vì gây lãng phí và/hoặc không đủ lượng xi măng tối thiểu theo quy định.
  • Xi măng đạt chất lượng thì có chỉ tiêu thế nào? quy định về chỉ tiêu đó?
  • Xi măng đạt chất lượng là xi măng đạt theo yêu cầu của các chỉ tiêu trong TCVN quy định cụ thể là như sau:

 

Theo Archinews

lap dat camera